tirsdag 8. januar 2013

Skogkompaniet fortsetter ryddinga etter juleorkanen Dagmar

08.01.2013: Arbeidet med oppryddinga starta før jul på tela mark. Nå er det mildt og skogsmaskinene setter større spor etter seg, men det blir mye bar etter kvitsting av granskog, og det hjelper på bæreevnen.

Området fra Innlågå og oppover forbi Storsteinen åpner seg, og likner delvis på noen husker det fra sine yngre år.

BILDET: Hogstmaskinen feller, kvister og kapper mens lastebæreren samler ihop stokkene og legger i lunner. Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.