tirsdag 4. desember 2012

KALENDER FOR 2013 er leveringsklar og bestillingene strømmer inn

INFORMASJON FRA SEKKEN BYGDETUN lørdag 8. dcesember 2012: Kalenderen for 2013  er klar for levering og utsending i posten, og den holder samme standard som før og prisen blir den samme som i fjor. Du kan bestille ved å sende en e-post til: sekken.museum@gmail.com  Du kan også ringe eller sende sms til: 97591319

Kontingent kan du betale samtidig. Kontingenten er også i år kr. 100,- for første medlem og kr. 50,- for påfølgende medlemmer i husstanden. NB! Du er kanskje usikker på om kontingent for i år er betalt. Mest trolig er den det ikke, for "innkreving" av kontigent har ikke vært særlig aktiv. Styret ser gjerne at alle betaler kontingent nå. De som allerede har betalt for 2013, vil få si kontingentinnbetaling overført til 2013.  

Medlemmer betaler kr. 100,- for A4-kalender (mest vanlig) og kr. 150,- for stor kalender i A3-format. Porto og et  lite ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg. (Uten medlemskap er kalenderpris kr. 125,- og 175,-) Du kan gjerne betale etter at kalenderne er mottatt. Giro til Sekken museumslag sin bankkonto: 96502092925
I skrivende stund har mange allerede bestilt kalendere. Alle husstander på Sekken har fått tilbud om levering på døra. Tilbud om direktelevering gjelder også på fastlandet, innen rimelig avstand fra Molde sentrum. Send e-post, ring eller ta kontakt på andre måter, så kommer kalenderbudet med ilpakke til deg!

Sekken museumslag trenger all mulig støtte. Mange medlemmer i jubileumsåret 2012 betyr mye både økonomisk og på andre måter. Laget fyller 50 år 28. desember.

Marsbilda i kalenderen for 2013 er fra bygging av Liavegen som starta i 1928. Det øverste bildet er fra "Sluskheim", arbeidsbarakka som ligner mye på ei barhytte. Foto: Oskar Eik. Utlåner: Helge Hansen

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.