søndag 16. september 2012

Konferanse om universell utforming i maritim samferdsel

Mandag 17. september 2012: Deltakere fra de fire vestlandsfylka møtes i dag på Seilet og Bjørnsonhuset til tre dager med et tettpakka program om universell utforming av ferjer, hurtigbåter, kaier og maritim samferdselssektor generelt.

Gjennom Sekken.net fikk planleggerne interesse for øya midt i Romsdalsfjorden og ferja som går hit. Fredag 7. september tok Knut Nygård (t.h.) og Egil Andersen turen over fjorden og gjorde seg kjent med forholda om bord i MF Ørsta, tilrettelegging er et resultat av pionerarbeid.

Skipsfører Magne Hanestadhaugen og martrol Magne Torhus orienterte. Som bonustilbud mot slutten av konferansen er det planlagt en busstur med omvisning på Sekken onsdag 19. september. Foto: Øystein Eik - Sekken.net - 07.09.2012

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.