torsdag 27. september 2012

BYGDEHUSET: Påbygget får bordkledning

Torsdag 27. september 2012: Bjørn Bråthen er i gang å bordkle påbygget og sette inn dør mot vest. Denne døra skal føre inn til gang og trapp. Her blir også dør inn til salen, slik at det blir to tre inn- og utganger på huset. Mot øst er det satt inn dør til det som skal bli universelt utforma toalett. BILDET: Her skal det settes inn dør. Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.