søndag 15. juli 2012

Sekken midt i september: KUNSTREISE midtfjords – 13. - 16. september 2012

Kunst og kultur, skape og oppleve, impuls og tradisjon, lokalt og universelt. Dette er noen sentrale stikkord for neste større arrangement i regi av Bygdetunet. Herdebreihelga var en suksess midt i juni, impulsfestivalen har funnet sin plass midt i juli, og midt i september er det tid for ei ny langhelg med kunst og kultur midt i fjorden.

Styret i Sekken museumslag har nylig vedtatt å satse på en "kunstfestival" tidlig på høsten. Et hovedelement blir visuell kunst. Musikk og andre kunstformer skal også ha en stor plass. Innholdet skal ha høg kvalitet, samtidig som det har appell til et bredt publkum.

Invitasjon går nå ut til kunstnere i fylket. Enkeltpersoner, lag, organisasjoner, institusjoner og bedrifter blir invitert til å bidra både kunstnerisk, økonomisk og praktisk. Invitasjon og oppfordring går med dette ut til lokale aktører som interesserte i distriktet og andre deler av landet. Dette gjelder like gjerne interesse for stille ut som vilje til å ta et dugnadstak med matlaging og andre praktisk oppgaver. Både heiltidssekkinger, deltidssekkinger og korttidsbesøkende får anledning til både å skape ved for eksempel å jobbe frivillig som å være publkum og oppleve.

impuls & tradisjon er Bygdetunet sin visjon, og dette vil også være et motto for innholdet i Kunstreise midtfjords. Møteplassen blir Sekken, og for mange blir det da også ei reise til og fra øya midt i Romsdalsfjorden. Arrangøren tror på ei kunstreise over fjorden og på øya.

Molde kommunestyre skal ha møte på Sekken torsdag 13. september 2012, og Kunstreise midtfjords åpner denne dagen. Fredag vil noen utstillinger kanskje være ferdige til å ta mot publkum, mens andre er under montering. Lørdag blir den store aktivitetsdagen med utstillingstog, myldring, vandring og kanskje workshops, foredrag, film, små konserter, kafe og sosialt samvær. På kveldstid vil en pub være et naturlig møtested. Søndag er dagen for "Slow Art" – sakte vandring i kunst og kultur. Arrangøren håper at både årets utstillere og mange andre kunstnere vil finne en felles møteplass på Kunstreise midtfjords.

I skrivende stund er det bare to måneder til midt i september, og årets Kunstreise midtfjords vil nok få et visst preg av stunt, vennetreff og spleiselag. Arrangøren vil nå vise i praksis og i liten skala hva dette er tenkt å utvikle seg til, slik at det etter hvert kan bli et stort treff for gamle og nye venner. Budsjettet er så langt på kr. 0,- og det blir trolig ikke mulig å betale ut honorar til aktører dette første året. "Betaling" vil bestå av rimelig og god mat, gratis overnatting, spennende kunst og kultur og et inspirerende miljø.

Spørsmål om utstillinglokaler, tilbud om bidrag i form av dugnad m.m. kan sendes til Bygdetunet si adresse: sekken.museum@gmail.com  Telefon: 975 91 319


1 kommentarer:

Sinister Spinster sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.