torsdag 14. juni 2012

To nye i styret for Sekken museumslag

Rolf Gaasø og Geir Tore Vestad gikk ut av styret ui Sekken museumslag på årsmøtet tirsdag 12. juni 2012. Helge Rønning kom inn i styret etter å ha deltatt aktivt som første varamedlem, og Birger Karlberg er ny i dette styret. Øystein Eik blei gjenvalgt som leder, mens Just Ove Westad og Jon Ingar Eik ikke var på valg i år. Varmedlemmer i rekkefølge er: Laila Elnes, Britt Edel Sekkenes og Mette Heimdal Eik. Leif Aslaksen er revisor. Valgnemnda, Anita Johnsen og Espen Sekkenes Langvatn, fortsetter i verva også til neste årsmøte. Årsmelding og regnskap blei lagt fram. Kontingenten for 2013 blir som i år: Kr. 100,- for første medlem i husstanden, og kr. 50,- for påfølgende.

Jubileumstilbud: I det året Sekken museumslag er 50 år får nye medlemmer melde seg inn ved å betale  kr. 1,- pr. år laget har eksistert. Tilbudet gjelder fra og med Herdebreihelga. "Gamle" medlemmer har sine rettigheter heile året og betaler vanlig kontingent.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.