onsdag 5. oktober 2011

Statens vegvesen vurderer fartbegrensinger på Sekken

Etter initiativ fra tiltaksnemnda var det befaring på den offentlige vegen på Sekken mandag 3. oktober 2011. Bagrunnen er et ønske om å få skilta fartsbegrensinger. I dag er det ikke et eneste skilt med fartsgrense langs vegen i bygda.

– I vår kom det nye retningslinjer for fartsbegrensing. Disse retningslinjene gjør det uaktuelt å innføre ei generell fartsgrense på for eksempel 60 km/t for heile vegstrekninga. Det er aktiviteten og ikke vegstandarden som bestemmer fartsgrensene. Trafikken øker på Sekken som andre plasser, og vi ser spesielt på en del områder der det er stor aktivitet med både fotgjengere og biltrafikk, sier Jan Gunnar Sandblåst (t.v.) og Rolf Hoflandsdal. Leder i Sekken Tiltaksnemnd, Just Ove Westad, presenterte saka og la fram lokale synspunkt for Statens vegvesen sin representanter.

Rolf Hoflandsdal, som er saksbehandler, sier at han regner med å legge fram et forslag i høst. Tekst og foto: Øystein Eik – redaksjonen@sekken.net

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.