onsdag 5. oktober 2011

Innspurt i arbeidet med å klargjøre for flytting

Den nye grunnmuren og området på Bygdetunet er stort sett klargjort for flytting av Bygdehuset. Det gamle bedehuset står fortsatt på sine gamle murer, og ser nå ut til å være i ei sørgelig forfatning – om et kaster et blikk på huset i forbifarten.

Dugnadsgjengen konstaterer at huset har holdt seg godt gjennom snart nitti år. Bjelkelaget er som nytt, bare i inngangspartiet er det noe råte på grunn av vassig fra murtrappa. Dårlig virke er fjerna, og nytt skal på plass snart. Stillas er oppsatt for at en liten del av troet skal skiftes, før det blir lagt papp på taket.

I murene er det laga store åpninger for å kunne få på plass to lange stålbjelker som skal under huset. En større del av muren skal knuses før huset løftes. Fleire brikker må på plass før flyttedato blir fastsatt.

BILDE 1: Jon Ingar Eik og Einar Hoem på stillaset. BILDE 2: Just Ove Westad konstaterer at mye godt arbeid er gjort, og at stadig mindre står igjen før flytting. Fotograf og dugnadsarbeider: Øystein Eik – redaksjonen@sekken.net

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.