tirsdag 12. juli 2011

Samsen blir større – og beholder fasaden

Samsen blir større. Fasaden på nærbutikken er flytta fram fem meter. Snart blir det ny kaffekrok og større butikklokale.

HISTORIKK Sekken Handelslag AS blei stifta 4. mars 2000. Aksjekapitalen på 404000 kroner blei seinere utvida med 103000. Graving av tomt til ny butikk på Sekken starta 11. mai 2000. Etter en enorm dugnadsinnsats sto huset ferdig til første handledag 29. juli 2000. Handelslaget har disse åra også hatt drifta av landets første privatdrevne landpostbudrute.

UTVIKLINGA Etter bygginga sommeren 2000, gikk det ikke lang tid før spørsmålet om utviding meldte seg. Ei stund var det snakk om et større påbygg – og innredning av loftet med tanke på utleie av kontorlokaler. Det siste var særlig aktuelt tidlig i perioden med utbygging av breiband.

NYTT SELSKAP Sekken Næringspark AS, som driver bussruta, holder til i samme hus som Samsen og er etablert med tanke på å drive også andre former for næringsvirksomhet og bygdeutvikling. Drift av butikk og bussrute blir utført med to heile stillinger og noe deltid.

FRAMTIDA Styret i handelslaget og næringsparken satser nå på at folk på Sekken fortsatt bruker lokale tilbud, og alt tyder på at de kan regne med trofaste kunder. Fra åpninga sommeren 2000 har også eiere av hytter og fritidshus vist i handling – bokstavelig talt – at de setter pris på å kunne proviantere i nærmiljøet. Samsen har i disse åra vært en viktig sosial møteplass. For mange er det nødvendig med en tur på Samsen fredag kveld eller midt på dagen lørdag, også for å slå av en prat med kjentfolk og folk som kan bli kjentfolk.

DUGNAD Byggearbeidet så langt er stort sett gjort på dugnad. Hvor mye dugnadsinnsats det må bli videre er noe usikkert. Den bestilte snekkeren har gjort seg skade og er sjukmeldt, så nå spørs det om en ny snekker har tid og lyst til å bygge butikk på Sekken, eller om dugnadsgjengen må gjøre jobben ferdig. Uansett blir det nok vanskelig å komme i mål til olsok som først planlagt – sjøl om det har vist seg før: Det meste er mulig for dugnadsgjenger på Sekken!

SAMSEN Navnet sitt fikk butikken ved etableringa i 2000. Sams er synonymt med felles, sams tak er et felles løft, og å gjøre noe på samsen betyr å foreta seg noe i lag – i fellesskap. Dugnad på Samsen er den naturligste ting på Sekken.

ØYSTEIN EIK (tekst og foto)


BILDA: 1. Spikeren på hodet? Stig Arne Johnsen løfter hammeren og slår. Hva skjer? 2. Veggen er snart på plass. 3. Kranfører Einar Inge Løseth fra T. Håseth Sønner – Transport manøvrerte vegger og takstoler nøyaktig på rett plass. 4. Engasjerte tilskuere følger flytteoperasjonen.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.