fredag 8. januar 2010

BYGDELIV - skøyting på Vestadvatnet

Ingrid og Kjell Sekkenes har nylig bygd seg hus og har blitt heiltidssekkinger etter mange år i andre land. Sverige var heimlandet i mange år, og derfra tok de mange interesser og en del utstyr – som for eksempel långferdskridskor.

1. juledag var forholda brukbare på Vestadvatnet og Sollibøvatnet for både besteforeldre, barnebarn og for familien i Vestadmyra som var aktive utøvere og brøytemannskap.

2. juledag var isforholda omtrent de samme. Så kom snøen .... og mange kuldegrader. Knut Sekkeseter opplyser at de i romjula var oppmåka bane på Sollibøvatnet. Så kom det enda meir snø. Kanskje blir det laga ny bane. Sekken.net vil gjerne informere om forholda for bruk av ski og skøyter og andre turforhold. Tips oss på redaksjonen@sekken.net eller telefon 975 91 319.)

I fjor vinter hadde vi også ei lang kuldeperiode. Da var det nesten snøfritt. Kaldt vær uten skiføre. Det kunne ha vært ei fin periode med gode skøyteforhold. Ja, det var nok også, men det er ikke til å komme forbi at vegen til Vestadvatnet og Sollibøvatnet er i lengste laget om en ikke er veldig motivert for å prøve skøytene.

SKØYTEBANE NEDE I BYGDA? Spørsmålet er om tida nå er moden for å ta i bruk ballplassen ved skolen som skøytebane i større grad når forholda ligger til rette for det. Vintrene har i seinere år bydd på begrensa med skiføre, men har hatt en del lange perioder med kulde som kunne ha skapt mye fysisk aktivitet. Ingen veit på forhånd hvor lange disse periodene, men generelt er det vel slik en vi får utnytte mulighetene når de er her. Det er ikke for seint å sette i gang i vinter, og det er i alle fall ikke for tidlig i forberede seg på neste år. Oppvekstsenteret / samarbeidsutvalget og idrettslaget bør vel være aktuelle samarbeidspartnere her.


KLIKK PÅ BILDA for å forstørre. Til venstre står Ole Petter Gisetstad. Her ser vi Vestadvatnet fra øst mot vest.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.