fredag 18. desember 2009

Molde kommunestyre freda ungdomsskolen på Sekken

Etter en lang budsjettdebatt utover kvelden torsdag 17. desember voterte Molde kommunestyre over mange enkeltforslag. Etter negativ innstilling i formannskapet satte både Venstre og Frp fram forslag som skulle sikre ungdomsskolen på Sekken. Fra fleire parti kom det innlegg som framheva aktivitet og positivt engasjement i bygda, og et solid fleirtall på 32 representanter stemte mot å starte nedleggingsprosess. 15 representanter stemte for forslaget, som opprinnelig kom fra Høyre og ville bety nedlegging. Høyre har 13 i kommunestyret. I skrivende stund kjenner vi ikke til hvem de to andre er. Med dette har altså kommunestyret sikra ungdomsskoledelen ved Sekken oppvekstsenter videre drift.

BILDET: På tilhøreplass bakerst i salen satt disse fire: Helene Moltubakk (lærer på Sekken), Just Ove Westad (leder i tiltaksnemnda), Randi Blekken (rektor på Sekken i vårhalvåret 2009) og Helge Rønning som har markert seg i arbeidet med å informere kommunestyremedlemmene før dette møtet. Foto: Øystein Eik (KLIKK PÅ BILDA for å forstørre.)

BILDET: Just Ove Westad blei henta fram som akkopagnør da kommunestyret avslutta møtet med å synge O jul med din glede. Fra venstre står varaordfører Toril Hovdenak, ordfører Jan Petter Hammerø, referent Aase Tangen og rådmann Arne Sverre Dahl. Foto: Øystein EikBILDET: Julemøtet (budsjettmøtet) 2009 i Molde kommunetyre er over. Vedtaka i møtet skapte ei blanding av glede, sorg, fortvilelse og sinne blant innbyggerne i Molde kommune. For ungdomsskolen på Sekken gikk det altså bra denne gangen takka være 32 av representantene. Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.