søndag 13. september 2009

Siste turboktrekking for helselaget
Det går som kjent mot nedlegging for Sekken Helselag. Et årsmøte har gjort vedtak, og på neste årsmøte blir det etter alt å dømme et endelig vedtak og at helselaget går over i historia.

Søndag 13. september var det trekking av årets turgåer på Fonnene, for siste gang i helselagsregi. Idrettslaget har tatt på seg å føre denne tradisjonen videre. 16 frammøtte kunne kontrollere at alt gikk rett, og stort rettere kunne det vel ikke bli at mangeårig styremedlem Gerd Jorunn Westad (kvit jakke) vant årets gavekort på Samsen. Stig Arne Johnsen (rød jakke) er leder i idrettslaget.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.