søndag 15. mars 2009

Kort og godt om STORT og smått på Sekken

OPPDATERT 15.03.2009

Torsdag 12. mars var det befaring på området mellom museet og Samsen for å vurdere plassering av bedehuset og for å sjå på alle sider ved utnytting av dette området. Fire representantar for ulike avdelingar i kommuneadministrasjonen deltok. Frå styret i museumslaget møtte fire og frå handelslaget møtte styreleiaren.

Styret i museumslaget hadde sendt ut orientering til alle på Sekken om den planlagte befaringa spesielt og status for flytting av bedehuset generelt. I skrivet var det presisert at alle interesserte var velkomne til befaringa, og at styret gjerne tar mot innspel om prosjektet. BILDET: Frå venstre ser vi Jon Ingar Eik, Just Ove Westad, Frank Vestad, Mari Westad, Janne Kristina Pedersen,
Bjørn Gregull, Jostein Bø, Rolf Gaasø, Knut Stenså, Jostein Eik, Bjørn Arild Sekkenes, Erling Eik og Johan Westad. Bak kamera: Øystein Eik (KLIKK på bildet for å forstørre.)


SEKKEN IDRETTSLAG hadde årsmøte tirsdag 3. mars. Vanlige årsmøtesaker blei behandla. Det nye styret er slik: Stig Arne Johnsen (leder), Margrete Sekkeseter, Håkon Vollan, Odd Rune Svenning og Øystein Eik. Varamedlemmer: 

SEKKEN UNGDOMSLAG hadde årsmøte lørdag 7. februar, med 14 frammøtte. Årsmelding og regnskap blei godkjent, og styret sitt arbeidsprogram blei gjennomgått. Det nye styret er slik:
Sivert Westad (leder), Ingjerd Jebsen Gisetstad, Stig Arne Johnsen, Tormod Sekkenes og Gjermund Sekkenes. Varamedlemmer: Annbjørg Sekkenes, Denver Thomassen og Håkon Vollan. Revisorer: Vidar Svenning og Bjørn Arild Sekkenes. Valgkomite: Torild Moldever og Jon Ingar Eik.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.