onsdag 26. november 2008

Kommunestyret sa JA til kommunal garanti

Ros til Sekken og museumslaget fra alle parti. 34 stemte for og 13 mot søknaden om kommunal garanti.

Molde rådhus torsdag 20. november kl. 19.08: Ordføreren refererte rådmannens forslag til vedtak og formannskapets innstilling om kommunal garanti til Sekken museumslag for et banklån på 300.000 kroner.

Torgeir Dahl (H) tok ordet og gjorde det klart at Høyre vil stemme imot søknaden slik partiet gjorde i formannskapet. Så sa han (som i formannskapet) at: – Dette er i på alle måter et positivt tiltak. Sekken har gode ildesjeler som får til mye med stort engasjement.

Frøydis Austigard (V) tok så ordet og sa (som i formannskapet): – Dette tiltaket fra Sekken museumslag er et stjerneeksempel på hvordan ei bygda kan drives. Vi går inn for å gi garanti!

Begge utdjupa sine syn noe meir enn det siterte og det blei ei kort replikkveksling mellom de to. Så var debatten over. (I formannskapet hadde alle partia innlegg, og med ett unntak var alle positive.) Høyre stemte mot med 13 stemmer. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre stemte for med til sammen 34 stemmer. Klokka 19.15 var saka ferdigbehandla.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.