søndag 4. mai 2008

Sekken Handelslag AS vil opprette nytt selskap


Sekken Handelslag AS hadde generalforsamling 29. april. Styret la fram forslag om å opprette et nytt selskap med sikte på å søke konsesjon for bussdrift på Sekken fra 1. januar 2009. Godstransport og andre oppgaver kan også være aktuelt for det nye selskapet. Ei enstemmig generalforsamling sa seg enig i dette. Ved valget fikk styret igjen full tillit. BILDET fra venstre: Stig Arne Johnsen, Frank Harald Vestad, Bjørn Arild Sekkenes, Vidar Svenning og Ingun Vollar. KLIKK på bildet for å forstørre.

Bjørn Arild Sekkenes fortsetter som leder i styret, og har fortsatt med seg Vidar Svenning (daglig leder), Ingun Vollan, Frank Harald Vestad og Stig Arne Johnsen. Varamedlemmer er fortsatt: Laila Øverås Pedersen, Arve Sekkenes og Ragnhhild Pedersen. Karl Jonan Rekdal la fram forslaget fra valgnemnda der også Gerd Jorunn Westad er med.

Årsmelding, regnskap og andre faste poster ble gjennomgått. Styret opplyste at tegninger for utviding av butikkbygget nå er innlevert, slik at det papirmessig snart skal være klart for bygging.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.