søndag 17. februar 2008

Nå kommer forslaget til ny kommuneplan

NY KOMMUNEPLAN: Plan- og utviklingsstyret behandler forslag til ny kommuneplan i møte den 19. februar. Deretter blir planforslaget lagt ut på høring i perioden 19.februar –14. april 2008. I denne perioden vil det bli organisert nytt grendemøte på Sekken der Molde kommune vil legge fram kommuneplanforslaget, opplyser Geir Göncz, som har det daglige ansvaret for planarbeidet. Det er lagt opp til at kommunestyret skal vedta kommuneplanen i juni i år. BILDET: Planrådgiver Geir Göncz (t.v.) og kommunalsjef på møtet 17. september 2007. (Klikk på bildet for å forstørre.)


BAKGRUNN: Kommuneplanen for Molde fra 1989 er under revisjon.  På Sekken ble det arrangert grendemøte 17. september i år 2007. På møtet deltok planrådgiver Geir Göncz og kommunalsjef Geir Amdam fra Molde kommune og ca. 25 innbyggere på Sekken.

Geir Göncz  oppsummerer slik: – De oppmøtte ble fordelt på fire grupper med oppdrag å tegne på kart og beskrive hvordan arealbruken på Sekken bør være i et langsiktig perspektiv. Diskusjonen og debatten i gruppene var livlig og kreativ. Her var det forslag om blant annet nye hytteområder i vest, nye boligområder, utvidelse småbåthavn, turistanlegg, forslag til flytting av fergeområde m.m. Gruppenes ulike innspill er lagt inn som grunnlag for utarbeidelsen av ny kommuneplan.


BILDET fra venstre: Arne Eik, Laila Vestad, Geir Vestad, Geir Amdam, Just Ove Westad, Kristine Rønning, Reidar Pedersen, Gerd Jorunn Westad og Geir Göncz. (Klikk på bildet for å forstørre.) Foto: Øystein Eik 17.09.2007
2007/2008/02/20070917_kommuneplan_diskusjon_3.jpg|||0||bottom||
2007/2008/02/20070917_kommuneplan_diskusjon_2.jpg|||0||bottom||

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.