torsdag 17. januar 2008

Riksrevisjonen: Bruk av BU-midler går i feil retning

Børge Rød i Eresfjord driv ny næring i form av import og salg av eksklusiv parfyme og sminke til taxfreeprisar. Han er odelsgut og driv forretninga på stabburet i heimbygda. Han seier til Nationen: - Innovasjon Norge snakker om ny næring, men støtten går til prosjektet som inneholder ordene «kommune» eller «fjøs».

I følge Nationen og webavisen.no er Riksrevisjonen, med Jørgen Kosmoi spissen, kritisk til måten bygdeutviklingsmidlar blir brukt på i landbruket. Han seier også at Landbruks- og matdepartementet har mangelfull resultatoversikt.

To gardsbruk på Sekken legg no ned mjølkeproduksjonen. Ei epoke er over. Kva som skal skje på desse gardane er først og fremst ei sak for dei som bur der no og kan bu der i framtida, men denne utviklinga har også generell interesse.

BYGDENETTAVISA Sekken.net er åpen for formidling av ide og kommentar. Ny ferje, ny buss og kanskje nytt busselskap, vidareutvikling av handelslag og butikk, mykje tyder på at vi er i gang med eit nytt BYGDELØFT!

Les her.

Kontakt: redaksjonen@sekken.net

Telefon / SMS: 975 91 319

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.