torsdag 27. desember 2007

Kor i all verden?!Ja, kor i all verden finn du dette motivet?

Mange svar kan vere (nesten) rette, for eit slikt motiv kan du finne på mange plassar, så la oss presisere: Kor er dette bildet tatt? Svar kan du sende til: redaksjonen@sekken.net  I neste omgang vil vi publisere originalbildet som ligg bak denne manipulerte versjonen. Om svara er aldri så rette og presise, kan vi ikkje love gull og ære i store mengder til dei som sender oss ein e-post, men berre så du veit det: Redaksjonen kan bli inspirert til størrre aktivitet i det nye året. Fortsatt god jul til alle!

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.