fredag 29. juni 2007

Kirken den er et gammelt hus … som trenger ny maling

I 2008 blir Sekken kyrkje 100 år. Soknerådet legg sjølsagt opp til ei verdig jubileumsmarkering. De siste åra har det vært tydelig behov for en ny omgang med maling utvendig, og nå er jobben langt på veg gjort. Etter diskusjon lokalt og vurderinger mer sentralt i, er den grønne farga på vindskeier, hjørnebord m.m. bytta ut med ”staverngul” – som vel er en variant av oker. Også bårehuset blir nymala i samme farger.
BILDA er fra dugnaden lørdag 12. mai. Dette var fjerde dugnadlørdagen. Stort sett har det vært aktivitet hver lørdag, og somme har jobba andre dager. Laila Elnes Bielachowicz er leder i soknerådet har øverste dugnadsleder. Den faglige delen av arbeidet sier hun er delegert til to-tre karer. Mannen på kirketaket er Ole Harald Sekkeseter.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.