mandag 19. februar 2007

Fyldig årsmelding fra Sekken ungdomslag

Alle ytterveggene har fått et malingsstrøk. Leveggen (lydsperra) er mala. Kjøkkengolv og trappa opp til galleriet er slipt og mala. Flere vindusruter er kitta. Døra mellom kjøkkenet og salen er reparert. Dette gjelder ungdomshuset og er et utdrag av ungdomslaget si årsmelding som blei lagt fram på årsmøtet 6. februar 2007.


Fire av fem styremedlemmer fotografert på årsmøtet 6. februar 2007: Sivert Westad og Ingjerd Jensen Gisetstad, Stig Arne Johnsen og Tormod Sekkenes.

Ti medlemmer møtte på årsmøtet. Sivert Westad la fram årsmeldinga på vegne av styret. Medlemstallaet var i fjor 53, fordelt på 30 voksne ordinære medlemmer, 11 barn og 12 støttemedlemmer. I 2006 blei følgende arrangement gjennomført: Bygdakveld og årsmøte, bygdafest, rekefest, diskotek for barn og unge, julemesse i samarbeid med museumslaget og julebord. Årsmeldinga forteller også om ei gave fra Torbjørn Thorvik - se egen omtale av dette.

Ungdomshuset blei utleid til konfirmasjon, årsmøter i andre lag, fødselsdager, dåp, konfirmantjubileum, arrangement i regi av Tine og Sekken handelslag AS og til Møteplassen kulturfestival.

Arbeidsprogrammet viser at styret og årsmøtet satser på en aktivitet i 2007 som ikke er mindre enn forrige år. Santhans-arrangementet blei spesielt diskutert, og det kom forslag som kanskje kan gi dette et nytt løft.

Styret for 2007 er praktisk talt som året før: Sivert Westad (leder), Tormod Sekkenes, Ingjerd Jensen Gisetstad, Stig Arne Johnsen og Gjermund Sekkenes. Varamedlemmer: Linn Hege Sekkenes, Nikoline Heimdal Eik og Benedicte Rønning. Revisorer: vidar Svenning og Bjørn Arild Sekkens. Ansvarlig for musikkanlegget: Kristian Vestad. Valgkomite: Torleif Sekkenes og Just Ove Westad.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.