torsdag 8. desember 2005

Kafe til inntekt for leirskoleopphold

Torsdag kveld inviterte ungdomsskolen til kafe i gymnastikksalen. Neste år er det tid for nytt leirskoleopphold. Ivrige kafeverter fortalte at turen også denne gangen skal gå til Haugen gård på Oppdal. Denne leirskolen har tydeligvis greid å opparbeide seg et god omdømme på Sekken.


BILDET: Karl Kristian tok sin tørn i oppvasken -- og gjorde det med godt humør.

Vi får opplyst at Molde kommune bidrar med 1000 kroner for hver elev, og da blir det igjen ca 400 kroner som skal dekkes inn på andre måter. En måte er nettopp denne kafekvelden, mens det også skal selges blomkarsefrø -- og så må vel foreldre legge inn direkte tilskudd til reisekassa.

Det er ennå god tid, for denne gangen er leirskoleoppholdet lagt til mai.

TRE BILDER viser kafegjester og vertskap. Bak disken fra ventre: Trym, Annbjørg, Odd Rune, Åse Kristin, Vegard, Pernille, Karl Kristian, Ottar Johannes og Marianne.


Øystein Eik (tekst og foto)
ID: 168

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.