onsdag 16. november 2005

Hyttefelt nummer to er under planlegging

I Melvika er den første hytta nå under bygging. I Eikalia blir et nytt hyttefelt planlagt.Skogeierforeninga Nord står for planlegging også av dette feltet. Grunneier og tiltakshaver er Asbjørn Vestad Eik. Planforslaget ligger ut til offfentlig ettersyn i perioden 7. november til 2. desember 2005.

Forslaget til reguleringsplan viser et hytteområde med 12 tomter som skal få adkomst med et vegsystem fra skogsbilvegen. I følge reguleringsbestemmelsene er det foreslått hytter med opp til 100 kvadratmeter brutto areal og uthus opp til 20 m2 BRA.

Fem hytter vil ligge 70-80 meter fra sjøen. Vassforsyning skjer ved grunvassboring, og det tas sikte på at det legges inn vatn i hyttene. Videre blir det lagt opp til en felles slamavskiller med ledning videre ut på djupt vatn. Det er ikke tatt stilling til om det skal legges strøm fram til hyttefeltet eller om det skal benyttes alternative strømkilder som solcelle og liknende.

KARTET er orientert mot nord.


Øystein Eik
ID: 151

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.