søndag 22. juni 2003

Kommunen vil samarbeide om hyttefelt


Teknisk styre (bygningsrådet) brukte hele dagen 13. mai til å gjøre seg kjent på Sekken. I januar kom det to spørsmål til kommunen fra grunneiere som vurderer å legge ut hyttetomter i Melvika og Eikalia på nordvestsida av øya. Videre var det søkt om fradeling av tre hyttetomter på Vestad.

Regulerings- og bygningssjef Trond Lage Edvardsen opplyser at Molde kommune nå vil ta initiativet til et samarbeid med Sekken Tiltaksnemnd og grunneierne for å vurdere areal for hyttebygging.

Øystein Eik (tekst og foto)

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.