tirsdag 25. juli 2006

Heder til museumsentusiast

Kanny Eik var sentral da Sekken museumslag ble stifta i 1962. Fra 1967 var hun styreleder i tretti år, og helt fram til det siste har hun vært fast omviser og aktiv i arbeidet på museet.

Konserten på Sekken Museum lørdag 15. juli var ei verdig ramme da Just Ove Westad overrakte et synlig bevis på at en langvarig innsats blir husket og verdsatt.

Nestlederen i styret holdt en kort tale der han trakk fram at Kanny Eik hadde interessa for historie og museum felles med mannen sin, Øyvind Eik, som var leder i museumslaget til helseproblemer satte stopper for hans engasjement. – Uten ditt engasjement hadde nok ikke Sekken hatt et museum med tre hus og ei rikholdig samling. Du var drivkrafta i arbeidet med å restaurere et kvernhus på Sekkenes, og la meg ta med at du gjorde et storarbeid i soknerådet da kirka vår fikk nytt orgel, sa Just Ove Westad.

Som gave fra museumslaget fikk Kanny Eik (89) et oljemaleri av festivalutstiller Ingvar Outzen. Hun satte tydelig pris på det.

Æresmedlem: Kanny Eik fikk overrakt et maleri og takkeord fra Just Ove Westad i Sekken museumslag. Øyvind Jo Eik (t.h.) ga bestemora ei hjelpende hand under overrekkinga. FOTO: SEKKEN MUSEUM

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar