torsdag 30. april 2020

STIKK-UT-SESONGEN 2020 ER I GANG!


Stikkutsesongen starter 1. mai. Det er ikke gjort endringer i plassering av postene i år. Du finner en på Vassura og en på Teppinga.  

Kodene står på kassene. På grunn av smittefaren ligger det ikke bøker ute i år, og kassene skal ikke røres.

Oppfordring: Registrer deg digitalt hver gang du er på tur til postene. 

God tur!

onsdag 8. april 2020

SEKKEN FØR I TIDA: Stor interesse for podekurset på Gamle Bedehuset

8. APRIL 2018 Godt og vel 10 prosent av Sekkens befolkning på et foredrag om poding og fruktdyrking, det lover godt! Sa Martin Hauge som delte av sin kunnskap om dyrking av epler og pærer m.m. som henger på trærne.

Et dusin deltakere var påmeldt og deltok på den tre timers kursøkta med poding i teori og praksis. Til den siste timen med kaffe og presentasjon av stell, gjødsling m.m. kom flere, og mange tenkte nok at her er det mye kunnskap å hente om fruktdyrking.

BILDET: På bordet ligger grunnstammer (med rot) og podekvister av flere forskjellige eplesorter. Foto: øystein.eik.sekken@gmail.com

torsdag 2. april 2020

SEKKEN FØR I TIDA: Barnehagen på besøks i GallleriE


2. APRIL 2013: I dag går vi nøyaktig sju år bakover i tid: GalleriE åpna utstilling med bilder av Lars Christian Istad palmesøndag 24. mars 2013. Kunstneren hadde valgt ut 19 tresnitt.

 Sekken Oppvekstsenter fikk som vanlig invitasjon, og valgte tirsdag 2. april som besøksdag. Barnehagen kom først, og får her representere også de andre gruppene som kom utover dagen: Småskolen, storskolen og ungdomsskolen. Rektor Vigdis Nordgård fikk med seg en invitasjon om å tenke på oppfølging av elevprosjektet som ble presentert under KUNSTREISE midtfjords 2012. © Øystein Eik

onsdag 1. april 2020

SEKKEN FØR I TIDA: Sang og basar på Bygdaheim 1. APRIL 2015


«I disse tider» kan det være greit å utsette noe som er planlagt og kanskje gjøre noe som ikke var på oppgavelista mens situasjonen var «normal». Den annonserte planen om å legge Sekken.net i dvale blir herved lagt på is. Når alt blir normalt, vil isen tine, og så får vi se hva som skjer. Uansett blir det lite nytt på Sekken.net utover våren. Det kommer stort sett til å handle om det som skjedde før i tida.

Noen vil si at dette var i gamle dager, mens andre tenker at dette var vel i fjor? Alt er relativt, og nok om dette nå. Vi går over til dagens reprise.

PÅSKA kom tidligere i 2015 enn den gjør i år. 1. april var onsdag før skjærtorsdag, og det var det tradisjonen tro sangkveld og basar på Bygdaheim – Nordre Sekken Vel sitt grendehus – gamleskolen på nordsida av Sekken.

Primus motor var Bjørg Vollan. Andre var aktive på kjøkkenet, i salen og ved pianoet. Vi nevner ikke flere navn nå. Bilder får fortelle resten, og kanskje vekker dette glimtet nøyaktig fem år tilbake noen gode minner.

Det er litt klure å legge ut flere bilder i samme sak på Sekken.net Facebrukere vil ha tilgang til i alt ni bilder fra basaren.


tirsdag 17. mars 2020

OPPRYDDING ETTER TREFELLING PÅ BYGDETUNET

FIRE VOKSNE PERSONER HOLDT GOD AVSTAND til hverandre da plassen ved Gamleskolen i dag ble rydda etter gårsdagens trefelling. Oppmøtet var som forventa. Arbeidet ble utført fort, effektivt, med godt humør – og på en måte som alle mente var godt innafor retningslinjer og råd som er gitt fra myndighetene i dagens situasjon.

FORBIPASSERENDE vil trolig registrere at en eller et par personer fortsetter med ryddearbeidet. De samme personene vil kanskje stelle litt rundt husa og begynne malearbeid utvendig så snart været tilsier det. Arbeidet vil fortsatt bli lagt opp i samsvar med råd, retningslinjer og sunn fornuft. Om noen enkeltpersoner melder seg og vil ta ei økt med noe av dette arbeidet, vil dette bli positivt mottatt.

FRIVILLIGE BIDRAG i form av arbeidsinnsats vil i praksis bli registrert som dugnadsinnsats. Ordet dugnad vil likevel ikke bli brukt, fordi det kan gi assosiasjoner til større forsamlinger og uforsvarlig opptreden.

INNTIL VIDERE blir det naturligvis ikke publikumsarrangement, og det blir IKKE invitert til dugnad.

Øystein Eik – leder i Sekken museumslag

mandag 16. mars 2020

EN GAMMEL BÅT SKAL BORT FRA DENNE PLASSEN

EN GAMMEL BÅT ble i dag flytta noen meter opp til Mariehuset. Den sto utsatt til ved felling av den store asken. Nå er spørsmålet om også båtens dager er talte.

Styret i Sekken museumslag konstaterer at båten ikke har fått den omsorg og heder den var tiltenkt. Alt for lenge har den stått og forfalt.

Om kort tid vil det bli avgjort om båten fortsatt skal ha ei framtid i Sekken museumslags eie, eller om den skal gå ut av historia som fysisk gjenstand. Eller kan det finnes et tredje alternativ? Kan noen være interessert i å overta båten?

Har du e
n konstruktiv kommentar, en ide, et spørsmål? I så fall legger du det inn i kommentarfeltet på Facebook eller tar en telefon til 975 91 319.

EI KJEMPE FALT PÅ SEKKEN I DAG

TRE MANN MOT ETT TRE Etter mange år har asken ved gamleskolen på museumsområdet blitt et kjempetre. I dag var dagene talte.

Fellinga ble utført i to omganger. Bildet er et glimt fra andre omgang. Den var mest spennende. Alt gikk bra.

Just Ove Westad, Stig Arne Richter-Johnsen og Ole Jakob Westad utførte arbeidet. Øystein Eik fotograferte.

Tirsdag formiddag begynner kvisting og kapping. Vil du bli med på dugnad, er det bare å møte fram.

Her kan det bli mye god material og emner til for eksempel møbler. Ask er av de aller beste treslaga som brukes til fyring, og trolig vil det meste bli kappa og kløyvd til ved. Er du interessert i store eller små deler, bør du ta kontakt straks.

mandag 2. mars 2020

Sekken.net er tilbake fra permisjon og går snart over i pensjon

BILDET: FORTID OG FRAMTID MS Vågsøy og MS Ørsta foretar vaktskifte i rute 34 fredag 14. februar 2020 klokka 11.30. I perioden 2000–2020 har det vært mange bilder av gamle og nyere ferjer på Sekken.net Dette blir et av de siste. Foto: ØE 

Av og til kommer spørsmålet: Hvor blir det av Sekken.net? 

Bak navnet Sekken.net har det stått noen mennesker som i år 2000 bestemte seg for å lage lokalnettavis. Nå har Sekken.net bestått i 20 år. De siste åra har aktiviteten varierende, og i vinter har den vært lik null. Dette skyldes «flere forhold» som det gjerne blir sagt når noe skal bortforklares.

Planen var at Sekken.net skal legges ned. Planen var også at det skal settes et skikkelig punktum. I går møtte fotografen to av bygdas unge, som straks svarte ja på spørmål om de ville bli med på et bilde. Dette vekte gode minner om mange fine øyeblikk fra to tiår. Kanskje kan komme noen slik glimt ei tid framover, og det er fristende å ta noen blikk bakover til de som for noen er «gode, gamle dager».

Sekken.net har alltid hatt som mål å gi et positivt og samtidig sannferdig bilde av bygda vårEn kan spørre seg om Sekken skiller seg mye ut fra andre bygder «det er naturlig å sammenlikne seg med». Den som ferdes i byen og distriktet har sikkert hørt fra kjente og ukjente at «det skjer så mye på Sekken». Kan Sekken.net ha vært medvirkende til at mange har fått et bilde av Sekken som et lokalsamfunn med mye tiltakslyst og et spesielt aktivt kulturliv ?

Konstruktiv kritikk er bra og ytringfrihet er grunnleggende i et demokrati. Redaksjonen var fra første vært stund åpen for innspill med ider og forslag, ris og ros. En gammel perm med utskrifter av e-post forteller om stort engasjement og mye positiv respons . Dette var lenge før Facebook ble et forum for mer eller mindre veloverveide og (u)kloke ytringer.

Alt har si tid, og Sekken.net går snart fra permisjon til pensjon. Kanskje er det
te best både for den som skriver og den som leser. Den eller de som oppretter et nettsted, en blogg eller facebookgrupper og er administrator for disse, har ansvar for det som kommer ut – også det som kommer i kommentarfelt.

Digitaliseringa av hverdagen vår går i rasende fart. Utviklinga i redaktørstyrte media som TV, radio og aviser går sin skeive gang, og i diverse kommunikasjonskanaler går det over stokk og stein.

Fra å være et tiltak som ble lagt merke til langt ut
enfor strandlinja rundt Sekken, er Sekken.net nå bare en liten prikk i det store landskapet.

Samfunnsutviklinga i stort og små vil fortsette på godt og vondt. Toget – med fakta og funderinger, påstander og vurderinger, dokumentasjon og spekulasjon, balanserte innlegg og ensidige utspill, de som har en tanke om at det beste er å banke, og med f-ord undres om det er mulig at noe skjer som alltid har skjedd, og tror at vondt skal vondt fordrive, for bare spør ... «vi gjorde det før og det ble folk av oss»  det toget går videre med aktive aktører og passive passasjerer.

Sekken.net vil stå igjen på perrongen.

Øystein Eik – ansvarlig for Sekken.net
Telefon og sms: 97 59 13 19

fredag 28. februar 2020

SKIDAG I STRÅLENDE VÆR OG MED STRÅLENDE DELTAKERE


SEKKEN OPPVEKSTSENTER hadde skidag den nest siste dagen i februar. Sola og deltakerne strålte om kapp.

– Vi har vært ute halve dagen, og nå skal vi inn i klasserommet. Det fortalte Eivind som kom med ski – og Andreas som bar en spade med knekt skaft.

søndag 25. august 2019

SISTE SØNDAGSKAFE I EN STRÅLENDE SOMMERSESONG

SESONGAVSLUTNING Kafeverter ved slutten av sommersesongen var Ludmila og Natasha Lutska sammen med Peter Hermann. Det var også de som åpna kafesesongen i juni. 

DAGENS KAFE var godt besøkt, slik det har vært på hver eneste søndagskafe i sommer. Mange har brukt dette tilbudet fast til å ta dagens lunsj eller middag først – og ettermiddagskaffe i samme farten. Noen stikker innom en snartur mens andre sitter fra åpning til slutt. Felles for alle er at de får meg seg de gode samtalene og et trivelig miljø.

SEKKEN MUSEUMSLAG er som arrangør takknemlig for all frivillig innsats som gjør det mulig å holde dette tilbudet gående gjennom sommeren. Takk til alle kunder og gjester som inspirerer de frivillige til å bruke tid (sikkert mye mer en folk fleste tenker over) til slike tiltak i lokalsamfunnet.

HØSTSESONGEN kommer etter sommeren. Det blir nok kafetilbud også utover høsten og vinterengjerne med programinnslagog det kan bli konserter og andre arrangement. Si fra om du har et ønske eller forslag til aktivitet på Gamle Bedehuset.

I DAG: SISTE KAFE I SOMMERSESONGEN

kaféGamle Bedehuset

SØNDAG 25. AUGUST kl. 13.00 – 16.00

Meny
Varm mat med
smaker fra Russland
- kaffe, te m.m.

Kafeverter: Natasja Lutska
og Peter Hermann

UTLODNING!

søndag 18. august 2019

SØNDAGSKAFE: SMAKFULL SERVERING, STRÅLENDE SANG – STOR STEMNING

EN STRÅLENDE SØNDAG har det vært, i alle fall for de som fant vegen til kafe på Gamle Bedehuset. Petra og Jochen Lorenz med datter Kathrin og svigersønn Horst serverte suppe, smørbrød og kaffe og store fat med kaker. 

Fastboende og mange ikke-fastboende kafegjester visste å sette pris på servering, og fikk i tillegg nyte egen (all-)sang med Harald Morstøl, Ketil Vestad og Just Ove Westad som forsangere. 

Kafebesøket har vært over forventning i sommer, og vi må kunne ta det som et tegn på trivsel. 


Kafetilbudet på Gamle Bedehuset har fått mange verbale terningkast 6 både for mat og miljø i sommer.

SØNDAG 25. AUGUST kommer Natasha Lutska og Peter Hermann tilbake som kafeverter, og da blir det spennende smaker fra Russland.tirsdag 13. august 2019

SØNDAGSKAFE 18. AUGUST

kafé med  SANG
Gamle Bedehuset  SØNDAG 18. AUGUST kl. 13 - 16


Harald Morstøl spiller, synger og leder allsang


Spennende meny med suppe og smørbrød


Petra og Jochen Lorenz er kafeverter

søndag 4. august 2019

SYKKELTUR MED PLANLAGT KAFEBESØK PÅ GAMLE BEDEHUSET


Søndag 4. august – en strålende fin dag for sykkeltur Sekken rundt. Fem syklister kom inn på Gamle Bedehuset. Et lite spørmål bekrefta også denne gangen at «sykkelturister» ikke har noe imot å snakke med «de innfødte». (Unntak kan muligens forekomme.)

Turfølget får ei turbrosjyre med videre, for det var jo så fint vær på ferjeturen at de hadde ikke gått ned i salongen der brosjyrene ligger. Fotografen spør som så ofte før om å få ta et bilder, og svaret er som vanlig positivt.

Vi ser til høyre Einar Formo Hermansen, og videre mot venstre: Linnea, Hege og Johanna som alle har etternavn Formo Mordt. Lengst til venstre står hun som liker å holde en lav profil på sosiale medier.

– Var det en positiv overraskelse å finne åpen kafe her?
– Det var ingen overraskelse, vi hadde jo orientert oss på Sekken.net
 Ingen flere spørsmål fra Sekken.net sin fotograf.

fredag 2. august 2019

SØNDAGSKAFE 4. AUGUST

kafé


Gamle BedehusetSØNDAG 4. AUGUST

 kl. 13.00 – 16.00


Meny

Tomatsuppe
Vafler
Jordbærdessert
Kaffe – te – brus Is


[KORT – KONTANT] Kafeverter søkes

Arbeidstid: Søndager 13 – 16 + tilrettelegging på forhånd og noe etterarbeid.
Lønn: kr. 0,- + fine opplevelser       Arbeids- og sosialt miljø: Godt!

Du / dere kan i stor grad bestemme en enkel meny og eventuelle overraskelser.

Ring
988 28 677 eller 975 91 319


  

onsdag 31. juli 2019

EI LANG EPOKE MED PLEIE OG OMSORG PÅ SEKKEN


NYPENSJONIST Gerd Jorunn Westad begynte som sjukepleier i hjemmetjenesten på Sekken sommeren 1978. I dag – 31. juli 2019 – tok hun med seg dagboka, gikk til bilen og satte kursen mot pensjonisttilværelsen.

mandag 29. juli 2019

– Dette er den beste form for bading i dag, sa hun. (25,5 grader i skyggen kl. 16.00)


This is the best way of bathing to day, she said.

lørdag 27. juli 2019

29,5 grader i skyggen og full innsats i jordbæråkren

Good people working hard at The Strawberry Farm.


søndag 21. juli 2019

LANGREISTE KAFEGJESTER PÅ GAMLE BEDEHUSET

Mats, Emma, Emil, Frida og Veronica bor i Sandefjord. Kafelokalet kommer fra Vestad, der det var bedehus fra 1925. De er på besøk på garden der Tommy A. Fosse Vestad (Veronica sin far) vokste opp. 

onsdag 17. juli 2019

SOSIALE SOMMERKVELDER ETTER AKTIVE ARBEIDSDAGERNARITA KHONBOO fyller år i dag, og dermed er det fest og feiring sammen arbeidsvenner hos Sekken Grønt – også kalt «The Strawberry Farm». 

Jordbærproduksjonen går for fullt, dagene er lange, tempoet er høyt og humøret ser ut til å være på topp fra tidlig morgen til sein kveld. (Fotografen kom tilfeldigvis forbi og er ikke deltaker i selskapet.) Foto: ØE